• Durites flexibles
  • Straight hoses
  • 45° Elbow
  • 60° Elbow
  • Coudes 90°
  • 120° Elbow
  • 135° Elbow
  • 180° Elbow